Meten is weten

Wat is de waarde van een leertraject? En hoe kun je de ROI van leren verbeteren? Daarover gaat dit e-dossier. Want meten is weten.

Het is een concurrende markt. Alleen bedrijven met goed getraind personeel kunnen de competitie aan. Daarom investeren organisaties in de opleiding en ontwikkeling van hun mensen.
Maar hoe toon je aan wat dat leren nu eigenlijk oplevert? De directie wil immers een hoger leerrendement tegen lagere kosten.

Vergroot de ROI van online leren

We delen graag tips en best practices. Lees in dit e-dossier:

> Waarom het meten van leerrendement belangrijk is
> Welke ROI-methodiek je kunt toepassen
> Hoe andere organisaties hun ROI meten
> Wat de succesfactoren zijn voor een betere ROI van online leren

Veel leesplezier!
TinQwise

Vragen naar aanleiding van dit e-dossier?
We informeren je organisatie graag vrijblijvend. Neem contact op met Oscar van der Horst, accountmanager, tel. 06-86810192, oscar@tinqwise.nl