Dit is een kennisplatform van en voor onze professionals

Hoe zorg je dat medewerkers kennis met elkaar delen, ook al zitten zij duizenden kilometers bij elkaar vandaan? ABN AMRO Clearing lanceerde samen met TinQwise een online platform. “De naam van het platform kiezen de mensen zelf”, vertelt Edward Overzee Gallas, global business manager en één van de trekkers. “Natuurlijk ondersteunt deze nieuwe leer- en kennisomgeving onze organisatiedoelen. Maar we leggen niet alles van hogerhand al vast, het is een platform van en voor onze professionals.

Edward Edward Overzee Gallas van ABN AMRO Clearing

“We wilden een smoelenboek”, vertelt Edward. “Een online netwerk waarin mensen elkaar kunnen vinden en weten van elkaars expertise, ook al zitten zij aan de andere kant van de wereld. Clearing zorgt voor het administreren en onderling verrekenen van beurstransacties. Voor de directie is het van belang dat mensen de doelen van Clearing goed begrijpen. En ook dat zij strategisch met de organisatie kunnen meedenken. Visieontwikkeling is iets van ons hele bedrijf. Medewerkers zijn meer betrokken als zij mede vorm kunnen geven aan de strategie, cultuur en bedrijfsprocessen.”

Draagvlak is cruciaal

Een maand na de lancering zijn 600 van de beoogde 1000 medewerkers actief op het platform. Dat is een stevig aantal, vindt ook Edward. “We hebben veel gedaan om mensen bij de ontwikkeling van het platform te betrekken en hen te motiveren tot deelname. Doe je dat niet, dan is je leer- en kennisoplossing niet meer dan een wassen neus. Draagvlak is cruciaal.”

ABN Amro Pulse 2

60 ambassadeurs

ABN AMRO Clearing zette 60 ambassadeurs uit 11 landen, verspreid over 3 regio’s in tijdens de ontwikkeling en lancering: medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Zij dachten mee over leerinterventies en opdrachten, schreven teksten, speelden mee in video’s of hielpen met testen. Ook kregen managers handvatten om het platform binnen hun afdelingen te promoten. Edward: “Het ontwikkelen van het platform is één. Daarna moet je zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Daarbij heb je voorlopers nodig, die anderen enthousiasmeren.”

Interne communicatie

Ook goede communicatie is belangrijk, gelooft Edward. “Wij zorgen ervoor dat managers goed zijn geïnformeerd en kunnen overbrengen aan hun mensen wat er verwacht wordt. Onze CEO is in alle regio’s langs geweest om mensen zelf te vertellen over het nut en de voordelen van het platform. We hebben hier een interne communicatiecampagne voor opgezet.”

Permanent leren

Leren en kennisdelen is een continue proces, vindt Edward. “Het is achterhaald om te denken dat learning management alleen een taak is van de HR-afdeling. Leren doe je organisatiebreed. Daarmee krijgt het een strategische functie. Er is steeds vaker behoefte aan input van learning specialisten die ook kunnen meedenken over de verankering van bepaalde leerdoelen in de organisatie. Als je organisatiedoelen en leerdoelen op elkaar wilt afstemmen is het handig om samen met HR bij de directie aan te schuiven.”

ABN Amro Pulse 5

Mensen betrokken houden

“Als kennisintensieve organisatie willen we weten hoe we onze kennis zo effectief mogelijk kunnen benutten en verbeteren. Met dit platform faciliteren we daarin. We hebben de learning specialisten van TinQwise gevraagd hoe we het leren beter tussen de oren van mensen kunnen krijgen. Het is fijn dat zij daar vanuit hun creativiteit over meedenken. Het platform stond in 6 maanden tijd. Ik ben vooral trots op de gelaagdheid. Je kunt individueel in je eigen tijd en tempo modules volgen, je wordt gestimuleerd om samen te werken in groepsopdrachten en je kunt elkaar snel vinden als je bepaalde expertise nodig hebt. De volgende uitdaging is om gehoor te geven aan feedback en nieuwe wensen van onze medewerkers. En om te zorgen dat mensen actief en betrokken blijven op het platform.”