TinQwise België zet location based learning op de kaart

ING België wil in één dag de mindset van z’n medewerkers veranderen en vraagt TinQwise om een oplossing. Een leeroplossing welteverstaan, want de bank wil medewerkers leren om agile te werken. Kristin Aerts, directeur TinQwise België: “Een dag is kort. We hebben dus een concept ingezet met grote impact: location based learning.”


Kristin Aerts - TinQwise België
Kristin Aerts: ‘Leren wordt beleven’

In het kort komt het hierop neer. Location based learning is een vorm van blended learning. Net als bij klassikaal leren komen mensen naar een locatie, maar het leren vindt plaats op tablets of smartphones. Gebruikers ontvangen via zendertjes – zogenaamde beacons – relevante content. Informatie, instructies en opdrachten die op dát moment en op díe locatie relevant voor hen zijn.

Agile is het nieuwe werken

Kristin: “In het geval van ING informeren, motiveren en inspireren we medewerkers op het gebied van ‘agile werken’. Het Engelse woord agile betekent behendig, lenig. Een Agile projectaanpak gaat ervan uit dat de wereld tijdens het project verandert en probeert deze veranderingen zo goed mogelijk te faciliteren zonder daarbij het projectresultaat uit het oog te verliezen. Het eindproduct bij een Agile project staat vooraf niet volledig vast maar past zich gedurende de periode van de projectuitvoering aan de eventueel veranderende omstandigheden of wensen van de klant aan. Agile werken vergt een bepaalde mentaliteit van de mensen. Ze moeten flexibel zijn en snel beslissingen kunnen nemen.”

Gedrag veranderen
Goed, hoe laat je mensen kennismaken met Agile en hoe zorg je dat hun oude gedrag verandert en dat zij openstaan voor deze nieuwe manier van werken? Kristin: “De dag bestaat uit diverse workshops en een zogeheten ‘guided tour’. Via hun tablet worden mensen door het hoofdkantoor geleid naar interessante locaties en afdelingen. Met behulp van de beacons herkent de tablet deze locaties en toont voor de locatie relevante lessen en inzichten. Medewerkers vervolgen hun pad dwars door het hoofdkantoor heen en leren intussen over agile als nieuwe manier van werken.”

Welkom in de scrumroom

Scrum

“Laat ik een voorbeeld geven van zo’n locatie. Leren scrummen is een onderdeel van agile werken. Je verhoogt daarmee de zelfsturing en effectiviteit van een team. Scrummen doe je in een zogeheten scrumroom. Nu kun je natuurlijk gewoon uitleggen wat dat is en vertellen welke teamrollen er zijn, maar het spreekt meer tot de verbeelding als mensen die scrumroom daadwerkelijk kunnen zien en er zelf kunnen rondneuzen. Bij de scrum room hangen we dan een beacon. De tablet pikt het signaal van de beacon op en leidt de deelnemers naar de scrumruimte. Bij de scrum room aangekomen, kunnen deelnemers deze ruimte op zich in laten werken en via hun tablet leren wat het belang is van scrummen en wat er in die scrum room gebeurt. Als er op dat moment een scrumsessie gaande is, krijgen ze die gelijk mee. En zo niet, dan pikken ze nog altijd op dat het een echte sweatroom is, waar veel gebeurt en direct beslissingen worden genomen. Na de scrum room vervolgen de medewerkers hun weg door het pand en gaan ze op zoek naar de andere beacons die op strategisch belangrijke locaties in het bedrijf zijn opgehangen.”

Leren wordt beleving

Dat de deelnemers zich door het pand bewegen en op specifieke locaties hun inzichten opdoen en opdrachten krijgen, versterkt de context van het geleerde. Tijdens het leerproces worden bovendien verschillende zintuigen geprikkeld. Het geleerde blijft hierdoor beter hangen. Mensen zien, horen én ervaren. Kristin: “Het leren wordt zo een échte beleving.”

Managementinformatie

Maar location based learning is veel meer dan een leuke rondleiding, vindt Kristin. “Er zitten ook opdrachten in. Leren is niet langer éénrichtingsverkeer, maar interactief. Je kunt medewerkers vragen stellen en die direct laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over de strategie van een bedrijf. Dit levert het management enorm veel input op. Niet alleen om te checken of medewerkers de strategie goed begrijpen, maar ook om in te kunnen spelen op hoop en vrees van mensen. Zo kun je medewerkers beter begeleiden.”

Location based learning in een notendop

Location based learning - agile project

Samengevat kent location based learning drie belangrijke pijlers: leren + technologie + locatie. Kristin: “Hierdoor wordt het een uniek instrument.”

Leren: location based learning heeft als functie om iemand slimmer of socialer te maken. Mensen moeten er iets van opsteken en er daarna zelf mee verder kunnen. Dat is het verschil tussen informeren en leren.

Locatie: je kunt de content automatisch koppelen aan de locatie. En dus ook aan een specifieke situatie. Iemand leert alleen op het moment dat het voor hem relevant is en alleen dat wat voor hem relevant is.

Technologie: gebruikers zijn niet afhankelijk van een docent of trainer om te kunnen leren. Natuurlijk kunnen collega’s hen wel helpen en ondersteunen. Maar het leerproces wordt gefaciliteerd en gemonitord met behulp van technologie.”

Techniek staat voor niets

Location based learning fabriek

Voor zover TinQwise weet is ING België de eerste organisatie die location based learning op deze manier toepast. Kristin: “We werken ook samen met een groot chemieconcern in Antwerpen aan location based learning. Bij de chemiereus wordt dit toegepast door mensen op locatie te leren werken met bepaalde machines. Dit leren ze aan de machine zelf. Met behulp van een tablet en beacons die de juiste instructies en filmpjes tonen op het moment dat een medewerker de instructie bij de bediening van de machine nodig heeft. De techniek staat voor niets.”