TinQwise traint IQ én EQ

Slimme en sociale organisaties hebben meer succes. Daarom traint TinQwise IQ én EQ van professionals. Anders gezegd: we helpen jouw organisatie succesvoller te zijn, door je mensen slimmer en socialer te maken.

Achter elke succesvolle organisatie staat een team succesvolle mensen. Slimme mensen zijn cruciaal voor vernieuwing en sociaalvaardige mensen krijgen veel meer voor elkaar. Goede mensen wil je binden en boeien. Zodat jouw organisatie kan groeien, concurreren en innoveren.

EQ: gezondheid en productiviteit

TinQwise traint IQ én EQ van professionals. Talentvolle medewerkers kunnen op die manier nog beter bijdragen aan het succes van de organisatie. Met IQ bedoelen we de overdracht van kennis, daar zijn wij specialist in. Maar daar zijn wel meer bureaus voor. Wij richten ons ook op EQ; het welzijn van de professional die moet leren. EQ verbetert de gezondheid, productiviteit, winst en arbeidsvreugde.

Bewezen didactiek

Onze leeroplossingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften en voorkeuren van de doelgroep. Dat doen we met bewezen didactiek. Ons eindproduct is niet zozeer de leeroplossing als wel de slimme en de sociale professional. In dit e-dossier vind je een overzicht van actuele didactische inzichten. Doe er je voordeel mee.

TinQwise