Blended learning bij compliance trainingen

Cora Wielenga is directeur van het Nederlands Compliance Instituut. Daarnaast werkt zij als senior compliance adviseur, externe compliance officer en compliance trainer voor financiële bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen. TinQwise vroeg haar het hemd van het lijf over compliance. En praatte ook met haar over de mogelijkheden van blended learning bij compliance trainingen.

1. Waar draait het om bij compliance?

“Dat je het goede wilt doen. Dit is afhankelijk van regels die je met elkaar afspreekt, van waarden en normen en van belanghebbenden die te maken hebben met de gevolgen van je handelen. Compliance is meer dan de naleving van wet- en regelgeving, het gaat steeds vaker om ethiek.”

2. Waarom houden mensen zich zo moeilijk aan afspraken?

“Het is nu eenmaal lastig om het goede te doen. Vaak moet je kiezen tussen twee ‘kwaden’ of is de verleiding groot om het minder goede te doen. Dat kan al in ogenschijnlijk kleine dingen zitten zoals te hard rijden, kantoorartikelen mee naar huis nemen of minder werken dan je hebt afgesproken.”

3. Hoe worden medewerkers compliant?

“Je komt er niet door alleen regels te stellen, deze bekend te maken, te monitoren en te sanctioneren. Je moet op z’n minst uitleggen waarom de regels er zijn. En nog beter is het om het gesprek met elkaar aan te gaan over de waarden en normen van je organisatie. Zo zorg je voor bewustzijn en een focus. Het is daarbij belangrijk dat het hoogste management een voorbeeldrol neemt. Moet er fors bezuinigd worden? Dan levert de raad van bestuur zelf ook in en wordt er geen businessclass meer gevlogen. Wie zegt de klant centraal te stellen zou op het parkeerterrein het bordje ‘gereserveerd voor het bestuur’ kunnen vervangen door het bordje ‘gereserveerd voor de klant’. Het management moet overdreven zichtbaar zijn met goede besluiten en consequent handelen.”

4. Waarom is blended learning effectief bij compliance trainingen?

“Via onze compliance trainingen reiken we medewerkers hulpmiddelen aan om het goede te kunnen doen, op welke manier dan ook. Blended learning is een mooie vorm voor deze trainingen. Mensen leren op verschillende manieren. Bovendien ligt de kracht van de boodschap in de herhaling. Door verschillende methoden en middelen te gebruiken daag je iemand uit om over het onderwerp te leren en het onderwerp zelf te ervaren. Met een handboek en een werkboek stimuleren we het actieve leren. Dat kunnen mensen vooral thuis doen. Op onze leslocaties krijgen ze opdrachten, cases en workshops van praktijkdocenten. Via email kunnen ze de docenten vragen stellen en via linkedin hebben we een groep opgebouwd waarbinnen we over onderwerpen discussiëren. Ook ontwikkelen we een online platform. Hiermee brengen we straks deelnemers nog dichter bij elkaar en kunnen we beter ingaan op specifieke leervragen.”

5. En de toekomst van compliance?

“Compliance officers zullen zich steeds meer gaan verdiepen in het gesprek over waarden en normen en de cultuur van de organisatie. Dit vereist andere competenties, zoals het werken met soft controls (leiderschap, integriteit, voorbeeldgedrag, motiveren, communicatie) en cultuuranalyses. Daarnaast gaat het om bewustzijn bij alle medewerkers in de organisatie. Het is aan ons en andere leerorganisaties om trainingen zo goed mogelijk op deze nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten.”

Meer weten?

Lees ook het artikel Investeren in compliance loont