Een Online Academy is meer dan een Portal

Een online academy speelt in op de behoefte aan vraaggestuurd leren, vindt hoogleraar onderwijspsychologie Fred Paas. En je kunt mensen ermee uitdagen om effectiever te leren.  Maar bedenk wel eerst of een academy bij je organisatie past.

Wat wil je medewerkers leren en waarom? Wat is je doel? Dat is altijd je vertrekpunt, aldus Paas. “Heb je een op zichzelf staande leervraag en moeten mensen zich in korte tijd kennis eigen kunnen maken? Dan volstaat een eenmalige training, opleiding of e-learning wellicht.”

Zorg voor een duidelijke leercontext

Een online academy is volgens Paas vooral geschikt als je meerdere beroepsvaardigheden wilt trainen. “Een academy biedt een context. Uit onderzoek blijkt dat mensen effectiever leren als zij dat binnen een context kunnen doen. Als je een eenmalige training opzet, train je vaak kennis of een enkele vaardigheid. Wanneer je verschillende vaardigheden in samenhang met elkaar traint, heeft dat meer impact.”

Paas heeft een voorbeeld. “Stel dat je teamleiders wilt trainen op interpersoonlijke vaardigheden als elementaire gesprekstechnieken, feedbackvaardigheden, besluitvorming en leidinggeven. Dan kun je dit jaar alleen een training gesprekstechnieken aanbieden. En dan volgend jaar een training besluitvorming. Maar je zou hen ook integraal kunnen trainen en cross overs kunnen aanbrengen in de trainingen. Dan bied je samenhang en een breder kader.”

Vaardigheden in onderlinge samenhang trainen

In bovengenoemd voorbeeld kun je de deelnemers een case voorleggen waarin de drie eerste vaardigheden al zijn opgenomen, maar de laatste – leiding geven – ontbreekt. Als je goed kunt doorvragen en samenvatten, constructieve feedback kunt geven en weet hoe je de meningsvorming in groepen kunt beïnvloeden, kun je medewerkers zelf laten ontdekken wat er dan nog ontbreekt. In dit geval is dat dat je aansluitend de leiding moet pakken, dat je directief moet zijn en moet zorgen voor samenwerking binnen het team, zodat visies en beslissingen tot een aanpak en resultaat leiden.”

Door de samenhang die je biedt, snappen mensen beter wat er nodig is en wat ze moeten leren of oefenen. En blijft wat ze leren ook beter hangen, gelooft Paas. Met een online academy kun je verschillende trainingen tegelijk aanbieden, verbanden leggen tussen deze trainingen en cases maken met een gelaagdheid, die in meerdere trainingen kunnen terugkomen.

Wakker het enthousiasme aan

Het mooie van een academy is dat die kan uitgroeien tot een trainingsverzamelplaats op internet met eindeloze mogelijkheden. Paas: “Je kunt mensen een leerpad aanreiken, maar zij kunnen ook zelf bekijken welke trainingsmodules ze willen volgen. Doordat op zo’n academy het totale aanbod wordt gepresenteerd, zijn mensen eerder enthousiast voor en geneigd tot het volgen van extra trainingen als zij daar behoefte aan hebben. Hun leergierigheid wordt geprikkeld.”

Toch ligt er volgens Paas ook een grote uitdaging bij de ontwikkeling van een online academy. “Als je alleen wat losse trainingen bij elkaar zet op het internet, kun je het beter een portal noemen. Het is dan mooi dat er online één plek is waar je doelgroep de trainingen kan vinden en volgen. Een online academy gaat wat mij betreft echter een stap verder. Die biedt context en samenhang.”

Meerdere zintuigen prikkelen

Ideaal gezien maakt een academy deel uit van een integraal leertraject, stelt Paas, waarbij online trainingen worden ondersteund en aangevuld met klassikale training, rollenspellen en coaching-on-the-job. “Als je mensen verschillende leervormen aanbiedt, spreek je diverse zintuigen aan. Daardoor leren mensen beter. Bovendien kunnen zij in een rollenspel of bij coaching-on-the job met reële beroepssituaties oefenen.”

Community of practice

Ten slotte mag wat Paas betreft een community of practice niet ontbreken bij een online academy. “Als je zo’n community aan je academy koppelt, is dat van grote waarde. Je biedt dan de mogelijkheid om kennis te recyclen en perfectioneren, je medewerkers kunnen van elkaar leren en de academy wordt een dynamische en interactieve leeromgeving.”
Paas benadrukt het nogmaals: “Bedenk voordat je met een academy begint of jouw organisatie daaraan toe is. Want wil je ‘m goed neerzetten, dan vergt dat wat.”

Fred Paas is hoogleraar onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast onderzoekt hij samen met TinQwise interessante leervraagstukken.