Gedrag veranderen: met deze tips lukt het wél

Gedrag en houding zijn de sleutel voor beter managen en organiseren. Maar gedragsverandering gaat niet vanzelf. Wat voor gedrag willen we eigenlijk in moderne organisaties? En hoe realiseer je gedragsverandering? Vijf tips van creatief strateeg Jasper Leunk.

Gedragsdoelstellingen komen voort uit organisatiedoelen. Veel organisaties hebben dezelfde wensen als het om gedragsverandering gaat. Hun organisatiedoel is bijvoorbeeld: een innovatieve organisatie of een meer klantgerichte organisatie. Als gedrag willen ze van hun medewerkers dan meer betrokkenheid, beter luisteren, klantgerichter gedrag, faciliterend leidinggeven, beter communiceren, meer ondernemerschap, beter samenwerken en meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Maar hoe leg je nu een stevige basis voor het succesvol veranderen van gedrag? Met de uitgangspunten hieronder lukt dat.

1. Geef mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun handelen

Gedragsverandering kun je niet top-down opleggen. Het werkt niet om meer regels te creëren. Gedragsverandering moet van onder af komen. De mensen in de uitvoering snappen als geen ander wat er beter of anders kan. Geef hen zelf verantwoordelijkheid voor hun handelen. Als het ‘wat’ duidelijk is, kun je het ‘hoe’ aan de mensen overlaten. Gedragsverandering ontstaat dan gaandeweg.

2. Begin bij het eind

Benoem het gewenste resultaat voor de organisatie; bijvoorbeeld betere sales resultaten, een betere klantrelatie, innovatie, minder producten retour, kortere wachttijden, sneller reageren op crisissituaties of reductie van kosten. Daarna kun je een verandercampagne inzetten. Welk doel wil je bereiken, waarom? Overtuig mensen en geef de richting aan.

3. Achterhaal de drijfveren van mensen

Gedragsverandering is niet een beheersbaar proces. Je krijgt altijd met weerstand te maken. Ga de weerstand niet uit de weg, maar start de dialoog. De informatie die je hierdoor krijgt, kan je helpen om het veranderproces beter te laten verlopen. Laat ik een voorbeeld geven: je kunt de drijfveren van mensen achterhalen. Op basis van die drijfveren ga je aan de slag om te zorgen dat er ook daadwerkelijk verandering optreedt. Verandering waarbij iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Je eigen en elkaars drijfveren begrijpen voorkomt weerstand. Immers: als de ene collega van structuur houdt en de ander een vrijdenker is helpt het als zij elkaars drijfveren kennen. Iemand die structuur wil, wil borging en stabiliteit. Dat kan helpen om die vrije gedachten van de ander goed te laten landen.

4. Verander in de praktijk

Gedrag verandert in en door de praktijk. We leren al doende. Wil je gedrag veranderen? Pak het dan stapje voor stapje aan. En maak de veranderingen zo concreet mogelijk. Geef ook direct feedback in situaties. Daardoor leren mensen het snelst.

5. Show don’t tell

Eén van de belangrijkste factoren voor het slagen van een gedragsverandering is voorbeeldgedrag. Wil je meer creativiteit? Geef dan zelf het goede voorbeeld door een brainstorm te organiseren en waardeer nieuwe ideeën van medewerkers. Mag het klantgerichter? Laat klanten aan het woord en zorg voor co-creatie. Zeg niet dat je betrouwbaar bent, maar kom zelf als eerste je afspraken na. Laat zien welk gedrag gewenst is.

 

Jasper Leunk TinQwise

Jasper Leunk (creatief strateeg bij TinQwise) voorziet dat leren en gedragsverandering steeds meer onderdeel worden van de hele business. Organisaties willen niet alleen meer een groen vinkje kunnen zetten bij gedane opleidingen door het personeel maar zien gedragsverandering als onderdeel van hun propositie. Is de klant centraal alleen een zaak van HR of raken we wellicht ook marketing, business en andere takken van sport? Typische kwesties waar TinQwise wat van vindt en klanten graag verder mee helpt. Leren gaat een nieuw tijdperk tegemoet.

Meer weten over de visie van Jasper? Lees ook wat een marketeer doet bij een online leerbedrijf.