How to go agile

Agile coach Sven is ambitieus. Samen met zijn collega’ s wil hij honderden medewerkers van ING België trainen in agile werken. Hiervoor ontwikkelde hij met hulp van TinQwise een bijzonder leertraject waarbij location based learning wordt ingezet.  Lees de vijf tips van Sven om agile succesvol in te voeren binnen je organisatie.

1. Durf te veranderen

“Voor mij betekent agile het omarmen van verandering. En het besef dat alles om ons heen onzeker is en niet vaststaat. Een open houding, flexibiliteit en continue feedback zijn cruciaal bij agile werken. We kunnen het ons niet meer veroorloven om pas na een jaar projecten op te leveren voor het bedrijf of voor onze klanten. Dan raken we achterop. We moeten nu wendbaar zijn.”

2. Agile is breder dan ict

“Agile is afkomstig uit de ICT. Maar dit betekent volgens Sven niet dat alleen ICT-afdelingen de training nodig hebben. “Bij ING laten we ook mensen vanuit de business de training volgen. Je wilt dat de hele organisatie snapt wat agile werken is. Pas dan kun je ook een agile organisatie krijgen.”

3. Zorg voor co-creatie

Eigenlijk is de leeroplossing die hij en zijn collega’s samen met TinQwise ontwikkelden ook heel agile tot stand gekomen, vindt Sven: “We wisten vooraf niet welk leertraject we zouden inzetten, dat heeft zich gaandeweg gevormd. We zijn er open ingestapt, alles was bespreekbaar en we hebben boeiende discussies gevoerd. Uiteindelijk hebben we door korte sprints en snelle feedback van beslissers in enkele maanden met elkaar een inspirerende leeroplossing ontwikkeld.”

4. Zet een gelaagd trainingsprogramma in

Agile coach Sven

Sven test location based learning bij ING

Tijdens het trainingsprogramma krijgen medewerkers in één dag inzicht in de belangrijkste facetten van agile werken. Ze worden als het ware ondergedompeld in agile. Sven: “We willen dat ze snel begrijpen waar het bij agile werken om draait en er enthousiast over worden.  We hebben expres voor een vorm van blended learning gekozen: een ‘guided tour’ en online leren gecombineerd met workshops die zich richten op gedragsverandering. Via hun tablet en met behulp van beacons worden mensen door het ING-hoofdkantoor geleid naar interessante afdelingen. Op de locaties krijgen zij pushberichten met informatie, instructies en opdrachten die op dát moment en op díe locatie relevant voor hen zijn. Voor het management organiseren we een aparte agile leadership training. Die gaat een stapje verder; dan hebben we het ook over de toekomstige rol van het management binnen een agile organisatie. Naar het voorbeeld van Google en Facebook. Die bedrijven kennen een platte structuur met weinig hiërarchie. Zo’n structuur vraagt geen directieve leiders, maar coachende managers die belemmeringen binnen teams wegnemen en mensen op talent weten in te zetten.”

5. Faciliteer ontmoeting

“De eerste reacties op de trainingsdag zijn positief”, aldus Sven “Het spreekt mensen aan dat zij eerst zelf in hun eigen tempo met een eigen device leren en daarna in workshops met een groepje aan de slag gaan. Tijdens de tour maken medewerkers kennis met collega’s via korte testimonia. Zij kunnen deze collega’s eventueel ook live op de werkvloer aanspreken, tijdens de tour of op een later moment. We prikkelen mensen om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Want dat ís agile. En daar draagt location based learning aan bij.”