Leren wordt strategie

Doe mij maar een e-learning module over veiligheid. Zulke vragen krijgen we steeds minder bij TinQwise, lacht Leonie van Eeten, teamleider en accountmanager. Onze klanten willen eerder weten hoe ze gedrag kunnen veranderen of hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun medewerkers zelf hun kennis up-to-date houden. We merken een verschuiving: leren wordt steeds meer strategisch ingezet.

Leonie-van-eeten-TinQwise

Wat is dat, strategic learning management?

Leren is niet langer alleen iets van de HR-afdeling. We zitten nu vaker samen met HR bij het management aan tafel. Organisaties willen met ons sparren over waar het bedrijf naartoe wil. We hebben het over welke leer en ontwikkelbehoeften uit deze business doelstellingen voortkomen. En hoe je een programma inricht dat bijdraagt aan die leer- en ontwikkelbehoeften. Dat programma bestaat vaak niet alleen uit een leeroplossing, maar bijvoorbeeld ook uit een leercampagne met een communicatiestrategie om het programma goed te laten landen in de organisatie.
Natuurlijk blijft het opdoen en uitbreiden van kennis belangrijk bij leertrajecten, maar leren gaat steeds vaker over het veranderen van gedrag. En dat raakt de hele organisatie.

Hoe kunnen learning specialisten daarbij helpen?

Wij weten als geen ander hoe je mensen motiveert om te leren. Didactiek gaat juist over gedragsverandering en –beïnvloeding. Verder komen wij in zoveel organisaties en hebben wij voor al die bedrijven heel verschillende leeroplossingen ontwikkeld. We weten inmiddels wat werkt. Zelf zijn wij ook een lerende organisatie: wij blijven ons ontwikkelen. Die ontwikkeling zie je ook terug in onze teams. We ontwerpen samen met de klant een effectieve leeroplossing en ondersteunen steeds vaker bij de technische implementatie en communicatie rondom de uitrol. In onze teams hebben we naast onderwijskundigen daarom ook IT-ontwikkelaars, creatieven en mensen met een marketing- of communicatieachtergrond.

Wat is het belangrijkst bij gedragsverandering?

Draagvlak. Je kunt niet zomaar met een leeroplossing komen. Als je bijvoorbeeld wil dat mensen klantgerichter zijn of beter samenwerken dan is dat iets waar verschillende mensen door de hele organisatie voor verantwoordelijk zijn. Al die medewerkers moeten dan wel eerst nut en noodzaak zien. Dan zullen zij bereid zijn om te leren en om met de veranderingen mee te gaan. Wij helpen medewerkers het waarom te zien en wat een leertraject uiteindelijk kan opleveren: bijvoorbeeld meer tevreden klanten, effectiever en plezieriger samenwerken. Daar is een goede leercampagne voor nodig.

Faciliteer je zo’n leercampagne dan van A tot Z?

Ja, dat kan. We brengen de organisatiedoelstellingen en de wensen en behoeften van de doelgroep bij elkaar. Hoe kunnen medewerkers groeien in hun werk, wat hebben zij daarvoor nodig? Daarbij kijken we naar de onderwijskundige en organisatorische aspecten, adviseren we over communicatie en ontwikkelen we eventueel ook communicatiemiddelen,. Verder helpen we bij de implementatie binnen de technische infrastructuur van onze klantorganisaties. Daarbij bieden we als dit gewenst is ook hosting en support.

Heb je een voorbeeld?

Voor ABN Amro Clearing ontwikkelden we een online platform voor alle medewerkers, om hun expertise te delen. ABN Amro Clearing zorgt voor het administreren en onderling verrekenen van beurstransacties. Ook ondervangen ze bijvoorbeeld het risico dat een koper en een verkoper op de beurs lopen als ze met elkaar handelen. Doel van het platform is aan de ene kant communiceren over en feedback vragen op de identiteit en strategie van de organisatie. En aan de andere kant inzicht krijgen in de bedrijfsprocessen, de waarde voor de klant en elkaars rol daarin. Door deze twee op het platform met elkaar te verweven bouwen we aan een expertise netwerk.

Wat was hierbij de grootste uitdaging?

Met de leeroplossing moesten we snel een grote internationale doelgroep kunnen bereiken. Om dit succesvol te kunnen doen hebben we medewerkers uit verschillende lagen in de organisatie bij de ontwikkeling van het platform betrokken. Deze medewerkers gaven feedback en dachten mee over de implementatie in de organisatie. Zij zijn ambassadeurs voor het traject. Zonder draagvlak kom je niet ver met een leeroplossing. Daarom krijgen de managers ook handvatten waarmee ze hun eigen professionals kunnen stimuleren om het platform zo effectief mogelijk te gebruiken.

Lees meer over de leeroplossing voor ABN Amro Clearing