Social learning gaat uit van vertrouwen

We leren het meest van ons eigen netwerk. En online vaardigheden zijn een absolute must voor de hedendaagse professional, gelooft Joitske Hulsebosch, adviseur leren met nieuwe media. “Social learning heeft de toekomst en online communities zijn onderdeel van het nieuwe werken. Daar kunnen we maar beter aan wennen.”

Omgaan met sociale media 139-1

1. Hoe leren we het best? “

Van elkaar. Social learning combineert informeel en formeel leren. Maar in feite leren we voor 80% informeel. Een formele training klantgerichtheid heeft alleen zin als mensen informeel ook bezig zijn om de klant centraal te stellen. Wanneer je een training volgt en daarna tijdens de dagelijkse lunch met collega’s onder elkaar de klant belachelijk maakt, werpt zo’n training weinig vruchten af.”

De kracht van de sociale groep?

“Ja, die moet je niet onderschatten. De groep speelt een belangrijke rol in het leerproces. Ik gaf net een negatief voorbeeld, maar het geldt natuurlijk ook in positieve zin. Neem ouders van jonge kinderen. Die kunnen natuurlijk een opvoedkundige cursus volgen of een boek lezen over opvoeden, maar ze leren nog meer van de gesprekken met andere ouders op het schoolplein: hoe krijg je je kind aan het eten, hoe straf of beloon je op een bepaalde manier? Ik geloof in sociaal-constructivisme. We leren vooral door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten en spelen zelf een actieve rol bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Je netwerk is daarbij belangrijk: je spiegelt je kennis aan de opvattingen van anderen, zo kom je zelf vooruit.”

2. Welke manieren van social learning zijn succesvol?

“Social learning is niet nieuw en al lang succesvol. Denk bijvoorbeeld aan de middeleeuwse gilden waarin ambachtsmensen elkaar opleidden. In onze tijd versterken internet en online communities social learning. We kunnen nu op een open, transparante manier razendsnel kennis delen. Het is een ware revolutie, zoals onderwijskundige Jane Hart zegt. Een goed voorbeeld vind ik de company commanders in Amerika. Deze militairen hebben een online community opgericht. Vroeger bespraken zij ervaringen onder vier ogen. Tegenwoordig delen zij kennis en practices via een platform. Ze bespreken bijvoorbeeld hoe je binnen je eenheid omgaat met soldaten die overlijden in het buitenland en hoe je de familie informeert. Ze bouwen met elkaar kennis op en door de community profiteert een veelvoud van hun collega’s van deze kennis.”

3. Werkt social learning ook voor winkelpersoneel of buschauffeurs?

“Ja. We zijn tegenwoordig allemaal kenniswerkers. Je hebt verschillende gradaties, maar iedereen moet in zijn beroep kennis up-to-date houden. Als je achter een computer werkt, kun je online leren makkelijker integreren. Maar ook op de winkelvloer heb je de mogelijkheid om via een community bij te blijven. Een kledingconcern zou bijvoorbeeld een community of practices kunnen opzetten voor alle winkelfilialen. Medewerkers kunnen daar dan in hun pauze of vanuit huis op kijken en via chats en blogs meediscussiëren. Zo stimuleer je klantgericht denken en handelen.”

4. Hoe kan social learning tot gewenst gedrag en prestatieverbetering leiden?

“Door afspraken te maken met mensen over hun doelen en resultaatgericht werken. Social learning maakt deel uit van het nieuwe werken en leren. Vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. Professionals leren zelfsturend: op hun eigen manier en moment, van elkaar en via kanalen naar keuze. Je kunt ze geen leerproces van bovenaf opleggen, maar moet het leren vanuit de praktijk, bottom-up, stimuleren.”

5. Welke social learning tools gebruik je zelf?

“Het meest gebruik ik Twitter, blogs en Linked-in groepen. Ook een learning management systeem als Moodle, een community zoals Ning en de interne twitterfunctie Yammer vind ik prettig. En verder werk ik met Hootsuite waarmee je verschillende social media streams tegelijk kunt managen en gebruik ik bookmarkprogramma Diigo om interessante links naar artikelen op te slaan. Sommige van mijn opdrachtgevers gebruiken ook Sharepoint. Dit is een handig systeem om documenten met elkaar te delen, blogs en wiki’s op te zetten en met elkaar te chatten.”

6. Wat is de toekomst van social learning?

“We zullen nog slimmer met social media leren omgaan. Nu zetten we die vooral in voor privégebruik, maar professioneel gebruik wint terrein. De zelfsturing wordt krachtiger. Professionals beseffen dat ze informatie steeds sneller moeten kunnen verwerken en interpreteren. Het is aan de professional zelf om ervoor te zorgen dat hij up-to-date blijft. En dat kan alleen als hij zijn eigen netwerk goed weet op te bouwen en in te zetten. Online vaardigheden zijn daarbij een absolute must.”

 

Zelf online aan de slag? Kijk op Joitske’s website www.ennuonline.com of volg @en_nu_online op Twitter voor een dagelijkse tip.