Agile: hype of blijvertje?

De druk om steeds sneller te kunnen veranderen wordt wereldwijd in alle sectoren steeds groter. Dat komt door globalisering, toenemende concurrentie en ongekende technologische mogelijkheden. Alleen een wendbare organisatie kan deze ontwikkelingen het hoofd bieden. Hoe wordt jouw organisatie agile?

Afkomstig uit de ict

De druk om steeds sneller te kunnen veranderen wordt wereldwijd in alle sectoren steeds groter. Dit komt door globalisering, toenemende concurrentie en ongekende technologische mogelijkheden. Alleen een wendbare organisatie kan deze ontwikkelingen het hoofd bieden. Hoe wordt jouw organisatie agile?
Afkomstig uit ICT

Wie zijn projecten agile (wendbaar) inricht, zet kleine stapjes, leert daarvan en gaat weer verder. Geen dichtgetimmerde lange-termijn planningen en projecten, maar inzetten op korte cyclische veranderingen. Agile komt uit de ICT, maar wordt inmiddels ook in andere disciplines gebruikt.

In de ICT hanteert agile de volgende uitgangspunten:

Klanttevredenheid door snelle levering van bruikbare software op continue basis;

Regelmatig aanbod van nieuwe werkende software (eerder per week dan per maand);

Feedback en wijzigingen van doelstellingen zijn welkom, zelfs laat in het proces;

Nauwe samenwerking op dagelijkse basis tussen ontwikkelaars en belanghebbenden;

Direct persoonlijk contact;

Eenvoud: alle energie is erop gericht om het primaire proces te verbeteren, zodat de output naar de klanten verbetert;

Zelf-organiserende teams waarbij verantwoordelijkheden duidelijk zijn en afgestemd op wat meerwaarde heeft voor de klant. Het draait bij agile om effectief performance management;

Voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden;

Geen waterval

Agile zet zich af tegen het ‘waterval-ontwikkelmodel’: een model dat bestaat uit vast omlijnde fases waarbij het hoogste niveau als eerste wordt uitgevoerd en daarna de lagere niveaus – gelijk een waterval. Dit watervalmodel, dat pas naar een volgende fase gaat als de vorige is afgesloten, zou te bindend zijn, te log en te bureaucratisch. De kans dat doelstellingen wijzigen gedurende het project is vrij groot en een Agile methodiek kan daarop inspelen.

Open cultuur en vertrouwen in mensen

scrumroom

Tegelijkertijd lijkt dat ook de zwakte van agile: als plannen telkens veranderen en communicatie niet in documenten vastligt, ligt de weg open naar willekeur en chaos. Daarom moet er een organisatie staan die past bij de Agile methode: een open, communicatieve cultuur waarin competente mensen het vertrouwen krijgen om beslissingen te nemen.

Mix van methoden

Of je agile nu als trend of als hype ziet, de komende jaren is het ‘here to stay’. Een wendbare organisatie is immers succesvoller. In de praktijk komt het vaak op neer dat veel teams agile weliswaar als ethos zien, maar een mix van goede en werkbare methodologiën gebruiken om te voldoen aan de wensen van de organisatie.

Location based learning en agile

Location based learning is een uitstekende manier om het agile bewustzijn van medewerkers te trainen. Niet in de laatste plaats omdat het zelf een agile manier van leren is. Je leert dát wat je nodig hebt, dáár waar je het nodig hebt. De training verbetert gericht de kennis en vaardigheden van mensen, biedt flexibele mogelijkheden voor feedback en is makkelijk aan te passen.

Bron: TinQwise en Computerworld