Ben Tiggelaar over hoe je gedrag succesvol beïnvloedt

Weet jij hoeveel veranderingen er slagen? Ben Tiggelaar prikkelt de zaal tijdens het Next Learning Event 2014. Uit onderzoek blijkt dat de invoering van een nieuwe technologie in 40% lukt. Bij de invoering van nieuwe processen slaagt 30% en in geval van een cultuurverandering is slechts 19% succesvol. Dat zet aan tot nadenken. Hoe zorg je ervoor dat binnen jouw organisatie een gedragsverandering wel tot stand komt?

 

Tiggelaar geeft vier duidelijke stappen om effectief aan de slag te gaan met het veranderen van gedrag. Ook binnen het 70:20:10 gedachtengoed zijn deze stappen belangrijk. Je wilt immers dat de performance van je mensen verbetert.

 

1. Formuleer resultaten

Inventariseer mogelijkheden, bepaal het nut en de waarde van de gewenste uitkomsten en stel vast wanneer je je doelen gehaald hebt. Veel organisaties verwachten ander gedrag van hun mensen, maar vergeten te definiëren welk gedrag ze willen zien, tot welke resultaten dit gedrag moet leiden en waarom.

2. Beschrijf gedrag

Werk nauw samen met collega’s en analyseer het gedrag van de allerbesten of kijk naar je eigen allerbeste momenten. Beschrijf concreet, haalbaar en effectief gedrag en stel scenario’s op: if…then.

3. Kies gedragsbeïnvloedingstechnieken

Gedrag kun je beïnvloeden met bepaalde gedragsveranderingstechnieken. Verschaf bijvoorbeeld informatie over de gevolgen van bepaalde gedragingen, geef feedback op gedrag, stimuleer mensen om te oefenen met nieuw gedrag, help mensen om tijd te maken voor verandering, laat mensen elkaars gedrag en de resultaten die voortkomen uit dit gedrag vergelijken en beloon succesvol gedrag.

4. Experimenteer

Meet gedrag, meet resultaten en stuur bij.

 

Ben Tiggelaar geeft een overzicht met 40 effectieve gedragsregels, download zijn presentatie.

 

Foto: MaddyChristine Hope