E-learning helpt zorg verbeteren

Verpleegkundigen die een e-learning over delirium hebben gevolgd, leveren betere zorg aan mensen met een acute verwardheid. Dat blijkt uit een rapportage van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Delirium komt veel voor bij oudere mensen. Bijvoorbeeld door een ziekte of na een ziekenhuisopname of operatie. De plotseling optredende verwardheid kan het herstel in de weg staan en de kans op complicaties vergroten. De verwarde patiënt kan uit bed vallen of een infuus verwijderen. Het is daarom belangrijk symptomen van een delirium zo snel mogelijk te herkennen en preventief het risico op deze aandoening te screenen. Dat is ook wat de e-learning verpleegkundigen leert.

Uit het onderzoek van NIVEL blijkt dat de verpleegkundigen na de e-learning hun kennis niet alleen hebben vergroot, maar ook dat zij vaker een instrument gebruiken om oudere patiënten met een verhoogd risico op delirium te herkennen. De e-learning draagt dus direct bij aan betere ondersteuning van verpleegkundigen en betere zorg voor kwetsbare oudere patiënten.