E-learning is voor elke generatie

In films en tv-series worden babyboomers vaak weggezet als technologische nitwits. Sommige organisaties vragen zich daarom af of online leren wel iets is voor hun 50-plussers. De feiten laten echter zien dat alle generaties technologie nuttig en noodzakelijk vinden. Vrijwel iedereen is warm te krijgen voor eigentijdse manieren van leren.

We weten inmiddels hoe een opleidingsbeleid zo effectief mogelijk kan worden ingericht. Blended learning, een mix van online en offline leren, werkt echt. Daarnaast is het belangrijk om leren continue en integraal te verankeren in de organisatie.

Maar er is nog weinig bekend over de specifieke behoeften van generaties op het gebied van leren en ontwikkelen. We nemen vaak aan dat generaties op andere manieren leren, maar is dat wel zo? Leren jonge generaties graag samen en door te netwerken? En geven oudere generaties de voorkeur aan klassiekere manieren van leren, bijvoorbeeld uit een boek?

Iedereen wil eigentijds leren

Volgens Aart Bontekoning, die gepromoveerd is op onderzoek naar generaties, is er misschien sprake van gewoonten bij ouderen of nieuw leergedrag van jongere generaties. Maar dit betekent zeker niet dat die verschillen altijd opgaan of onomkeerbaar zijn. Iedere generatie krijgt energie van de meest eigentijdse manier van leren, denkt hij. Dit betekent dat e-learning en games alle generaties kunnen bekoren.

Samenwerking tussen generaties

Wel kunnen organisaties beter faciliteren dat jong en oud binnen organisaties van elkaar leren. Bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken en kennis en ervaring te delen. Aart Bontekoe geeft een voorbeeld: laat de jonge generatie een sessie organiseren met een stuk of zes mensen die verstand hebben van het desbetreffende onderwerp (jong en oud) en laat ze daar hun ideeën in de groep gooien. Wees als leidinggevende aanwezig bij deze sessie en geef feedback over hoe ze het doen. Dat is de meest eigentijdse manier om generaties van elkaar te laten leren. Het genereert energie voor iedereen in de organisaties. Het is namelijk geen onwil van de ouderen, ze zitten gewoon vast in hun oude patronen.

Online leren voor jong en oud

Natuurlijk zijn vooral de Millennials (generatie Y) technologisch slim. Zij zijn de eerste generatie die volledig is opgegroeid met technologie. Toch kunnen ook de andere generaties prima overweg met online leren. Wil je met jouw learning management systeem al deze generaties goed bedienen, dan kun je volgens learning specialist Jeffrey Roth rekening houden met deze punten:

Baby boomers (1946-1964)

Deze generatie blinkt uit in communicatie. Ze werken al bijna hun hele leven en organiseerden meetings toen de gedachte aan powerpoint nog niet eens bestond. Online leren geeft hun gemak. Maak de navigatie makkelijk (laat mensen niet twee keer hoeven denken en zorg voor goed leesbare teksten). Voeg webinars, video-meetings en chats toe en moedig face-to-face contact en interactie aan. Dan heb je grote kans dat deze generatie je online leeroplossing omarmt.

Generatie baby boomer

Generatie-X (1965-1980)

Deze generatie van eind-dertigers, veertigers en begin vijftigers heeft vaak een senior of leidinggevende positie. Soms zijn het kinderen van gescheiden ouders die snel volwassen zijn geworden, vaak zijn het onafhankelijk denkers die graag de dingen op hun manier doen. Zorg dus voor e-learning die hierop inspeelt. Geef deze generatie de nodige autonomie. Ze willen zelf hun voortgang bij kunnen houden en ook vanuit huis leren (op een moment naar keuze) is een trigger voor deze generatie.

e-learning voor alle generaties

Generatie-Y (Millennials 1981-2000)

Deze generatie brengt een nieuwe cultuur naar de werkvloer. Ze zijn grootgebracht met technologie. Millennials houden ervan zich te ontwikkelen en willen graag leren. Vooral samen, in netwerken. Deze generatie vindt teamwork heel belangrijk. Ontwikkel dus een e-learning die informatie en instructies combineert en die social learning faciliteert.

Duurzame inzetbaarheid

Organisaties die hun learning technology geschikt en toegankelijk maken voor de verschillende generaties binnen hun bedrijf, dragen bij aan duurzame inzetbaarheid van hun mensen. En dat is waar we met de toenemende vergrijzing in het vooruitzicht naartoe willen. Leren heeft een positief effect op vitaliteit, werkvermogen en employability. En eigentijdse manieren om je te ontwikkelen, spreken iedereen het meest aan. Dus laat jong én oud lekker online leren!

Meer weten?

Dit artikel is gebaseerd op de volgende bronnen:

> Why e-learning is for every generation – learning specialist Jeffrey Roth, Interactyx

> Eveline Huisman, student HRM aan de Hogeschool van Amsterdam, doet onderzoek naar generatie leren in organisaties.

> Aart Bontekoning is gepromoveerd op het gebied van generaties en schreef Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties