Geef de ROI van je e-learning een boost

Zorg dat het rendement van jouw training maximaal is. We geven je zeven tips. Succes gegarandeerd.

1. Een integrale aanpak is een must

Een goed begin is het halve werk. Maak de ROI van je training onderdeel van de totale leerstrategie. Analyseer de behoefte van de organisatie en de wensen van je doelgroep, bepaal de trainingsdoelen en leg uit hoe die de organisatiedoelen ondersteunen, bepaal het format (wat voor leeroplossing is geschikt?) en leg vast hoe je de resultaten – het leerrendement – meet, evalueert en tussentijds bijstelt.

2. Houd rekening met factoren die het leerrendement beïnvloeden

Je kunt de resultaten van een training of opleiding bijna nooit één op één toeschrijven aan de leeroplossing. Vaak zijn andere factoren van invloed op het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan het moment van uitrollen van de leeroplossing (het is belangrijk dit niet gelijk met andere initiatieven te doen en niet vlak voor een vakantie). Ook de communicatiestrategie is cruciaal. Betrek het management en geef managers een rol in de follow-up. In veel gevallen gaat het leerproces over van trainen naar blijvende gedragsverandering. Het is belangrijk dat medewerkers op de werkvloer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun gedrag te veranderen en zich dit nieuwe gedrag volledig eigen te maken.

3. Zorg voor impact

Vaak hebben de directie en L&D afdelingen niet hetzelfde doel voor ogen met een leertraject. Directeuren willen dat L&D bijdraagt aan meetbare verbeteringen in de business. Terwijl L&D afdelingen juist willen weten of medewerkers tevreden zijn over het leertraject en juist die tevredenheid meten.
Dat wat de directie wil – betere productie, hogere sales, meer kwaliteit, minder ongevallen etc – noemt Jack Philips ‘impact’. Impact hoeft niet direct zichtbaar te zijn, maar wel in de nabije toekomst.Tevredenheid (hoe hebben de deelnemers de cursus ervaren, hoe draagt de cursus bij aan hun persoonlijke doelen?) vind een directie vaak minder relevant. Het is dus belangrijk om de data van L&D en de wensen van de directeuren te combineren. Zo zorg je dat het mes aan twee kanten snijdt en kun je aantonen wat de bijdrage van het leertraject is.

4. Moedig informeel leren aan

Maak het management duidelijk dat informeel leren een cruciale bijdrage levert aan high-performanceorganisaties. Informeel leren kan niet gemanaged, maar wel gestimuleerd worden. En dat kun je niet genoeg benadrukken. Charles Jennings zegt het zo: “You can lead your horse to the water but you cannot manage him to drink.” Wil informeel leren slagen, dan is het belangrijk dat het binnen de organisatie wordt aangemoedigd, in teams en met groepen. Want performanceverbetering in organisaties is vaak niet het werk van een individu, maar komt tot stand door samenwerking met collega’s.

5. Stem leerresultaten af op business doelen

Leer mensen zaken die er voor het bedrijf toe doen. Koppel de leerdoelen aan business doelen. Je zult zien dat de prestaties van je organisatie vooruit gaan.Het is belangrijk dat je niet vanuit de training bedenkt aan welke KPI’s die moet voldoen, maar dat je vanuit de Business vaststelt welk resultaat je wilt bereiken. De gewenste resultaten vergen een bepaalde gedragsverandering. Om die te bereiken ga je – na een zorgvuldig behoeftenonderzoek– diverse technieken inzetten, waaronder wellicht een leeroplossing. Het effect van deze gebundelde technieken ga je integraal meten, evalueren en eventueel bijstellen. Zie ook onder punt 1 Integrale aanpak.

6. Meet en evalueer tussentijds en pas aan

Organiseer een pilot of een testgroep en verzamel feedback over de content, de tijdsinvestering, de toegankelijkheid van de training. Draagt dat wat de mensen leren bij aan de doelstellingen van de organisatie? Een organisatie is continue in beweging en ook de ontwikkeling van een training en de daaraan gekoppelde metrics en KPI’s zijn aan verandering onderhevig. Zorg dat je meebeweegt en blijft spiegelen. Zit je op de goede weg of zijn aanpassingen gewenst? En wees je ervan bewust dat het leren ook doorgaat na de training. Blijf ook dan faciliteren en meten. Leren is een continu proces.

7. Bezint eer ge begint

Zorg dat je strategisch en organisatorisch zaken op orde hebt, voordat je met een leertraject begint. Stel je KPI’s vast en wees kritisch. De leeroplossing zelf is niet het doel, hoeveel tijd er ook gaat zitten in het ontwikkelen en implementeren van deze oplossing. Het gaat in de eerste plaats om resultaten, het online leerplatform is een middel om tot die resultaten te komen. Kijk van te voren ook goed naar de randvoorwaarden: kunnen interne systemen het aan, wat is er verder nodig om de leeroplossing te realiseren, hoe maak je medewerkers straks duidelijk wat het doel is en wat er van hen verwacht wordt? Al dit soort zaken zijn belangrijk om straks het gewenste leerrendement te kunnen behalen.

Hulp nodig?

TinQwise ontwikkelt niet alleen leeroplossingen. We denken ook mee over hoe je leren strategisch kunt inzetten en zo het beste rendement behaalt. Daarnaast adviseren we over en ondersteunen we bij de technische implementatie en de communicatie. In onze teams hebben we naast onderwijskundigen ook IT-ontwikkelaars, creatieven en mensen met een marketing- of communicatieachtergrond.