Khan Academy: gratis onderwijs voor iedereen

In 2009 startte de Bengalese Amerikaan Salman Khan op Youtube met bijlessen wiskunde voor zijn familie. Al gauw ontdekten ook duizenden anderen de inspirerende filmpjes. Deze onverwachte impact zette Khan, zelf master of science, ertoe aan om in 2009 zijn baan in de financiële sector te verlaten en de Khan Academy op te richten. Zijn ambitie is groot: gratis inspirerend onderwijs bieden voor iedereen, overal.

School met wereldklasse
Vanaf december 2009 worden Khan’s Youtube-lessen elke dag meer dan 35.000 keer bekeken. Inmiddels beschikt de website over een gratis onlineverzameling van meer dan 3000 lesfragmenten die met video bijeen zijn gebracht op Youtube. De videolessen behandelen tot nog toe wiskunde, geschiedenis, financiën, fysica, chemie, biologie, astronomie en economie als onderwijzende vakken. Khan wil uiteindelijk tienduizenden video’s over zo goed als elk onderwerp online brengen en de eerste kosteloze en virtuele school met wereldklasse op poten zetten. Bill Gates draagt hem een warm hart toe en ook Google sponsort de online academy.

Praktijkervaringen in ons land
In ons land is in 2012 de Nederlandse Khan Academy opgericht. Inmiddels maken verschillende ouders, kinderen en docenten gebruik van het gratis lesmateriaal. Lees de ervaringen van vier wiskundedocenten.

 

Meer informatie over de Khan Academy.