In 7 stappen een lerende organisatie

Lerende organisaties blijven de concurrentie voor en houden hun medewerkers betrokken. Zij zien leren als een continu proces en geven strategic learning management een centrale plaats in de organisatie. Klinkt mooi, maar hoe maak je van jouw organisatie zo’n strategisch lerende organisatie? Een stappenplan.

1. Binnen = Buiten

Maak geen verschil meer tussen binnen en buiten. De klanten trek je binnen en je medewerkers bloggen en twitteren buiten. Geen geheimen meer, maar transparantie, samenwerking en zoeken naar verbinding met partners en met de markt. En de markt zal zich verbinden met jou. Het publiek helpt mee met productontwikkeling, service en verspreiding van je merk. Schrijf geen interne documenten meer, maar maak alles alsof het openbaar gepubliceerd wordt.

2. Regisseer

Stop met controleren en begin met regisseren. Je hebt te maken met professionals en individuen. Die laten zich niet controleren. Wel regisseren. Met de juiste visie en het juiste doel speelt de regisseur in op ontwikkelingen en gebeurtenissen en maakt gebruik van de bewegingen van de groep.

3. Blijf leren, continue

Veranker leren in je organisatie. Bied mensen altijd de mogelijkheid om te leren, en om dit met vallen en opstaan te bereiken. Van fouten steek je immers veel op. Medewerkers worden blij als ze zich kunnen ontwikkelen. Ze krijgen er passie van. Zorg voor een integrale aanpak waarbij niet alleen de medewerkers, maar ook klanten en andere relaties betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan co-creatie.

4. Betrek en committeer

Wat heb je aan gedelegeerde verantwoordelijkheid als je het werk daarna nog uitgebreid moet controleren zoals in de praktijk vaak gedaan wordt? In plaats van delegeren kun je beter mensen committeren aan eenzelfde doel of aan een gewenst resultaat.

5. Durf te veranderen

Sta open voor nieuwe ideeën en leer collectief. Het gaat uiteindelijk om collectieve slimheid. Zorg dat mensen zich willen committeren aan leren. En laat niet degene met nieuwe ideeën zich verantwoorden, maar degene die kritisch is ten aanzien van die ideeën.

6. Stel productiviteitsdoelen vast

Maak concreet wat je van mensen verwacht binnen de lerende organisatie, meet vooruitgang en stel doelen bij.

7. Maak er een goedwerkend systeem van

Zet mensen centraal in je organisatie en zorg dat zij een sleutelrol vervullen binnen de lerende en veranderende organisatie. Leren is een continue proces. Het is geen lineaire opvolging van oorzaak en gevolg maar kent vele onderlinge verbanden. Gemeenschappelijke visie en teamleren zijn hierbij belangrijk. Een lerende organisatie is alleen te bereiken met lerende medewerkers. Ook kleine, gerichte acties kunnen soms belangrijke, blijvende verbeteringen tot gevolg hebben, als ze op de juiste plaats uitgevoerd worden.

Meer inspiratie?

We hebben ons voor dit stappenplan laten inspireren door onze eigen ervaring en door Martijn Arts van Total Active Media en Peter Senge van de Society for organisational learning. Peter Senge schreef de klassieker ‘The fifth discipline, the art and practice of the learning organisation’. In het filmpje hieronder maak je in 2 minuten kennis met zijn visie.