Internal branding: veranker leren in je organisatie

De lerende organisatie stelt medewerkers in staat om hun werk beter te doen. Laat mensen weten welke strategie je kiest, waarom je een lerende organisatie bent, wat je ambitie is, wat je verwacht en wat het oplevert. En zorg dat je medewerkers er net zo enthousiast van worden als jij. Internal branding – interne communicatie – is het sleutelwoord.

Internal branding is het gebruikmaken van het merk om de medewerkers te richten op de doelen van de markt. De lerende organisatie is het merk. Doelen van de markt zijn bijvoorbeeld: hogere klanttevredenheid, snelle levering, minder kosten, meer bereik, betere samenwerking met andere marktpartijen.

Er zijn vier fasen bij internal branding *

1. Verklaren van het merk

Waarom is tot deze keuzes gekomen en waarom vindt de organisatie het van wezenlijk belang om deze waar te maken? Als de boodschap goed wordt gebracht en uitgelegd, voelen medewerkers zich vaak positief uitgedaagd en geïnspireerd.

2. Laden van het merk

De lerende organisatie is uitgelegd, maar geeft nog geen energie. In de tweede fase, die van het laden, maken medewerkers zich de lerende organisatie eigen. Letterlijk. Ze geven er hun eigen betekenis aan: ‘wat betekent dit voor mij in mijn werk?’ Als medewerkers dat doen met collega’s waar ze dagelijks mee samenwerken en beelden en betekenissen met elkaar delen en omzetten in concrete gedragsvoornemens, versterkt dat de betekenis van de lerende organisatie.

3. Beleven van het merk

De lerende organisatie komt pas tot leven in het werk van mensen. Ging het hiervoor toch nog voornamelijk over woorden, nu staat de ervaring centraal. De lerende organisatie waarmaken door te doen. Doordat mensen leren laten doorwerken in hun dagelijkse bezigheden komt het tot leven. Medewerkers zien en voelen de lerende organisatie, maken er onderdeel van uit.

4. Verankeren van het merk


In de voorgaande fase ervaren mensen op welke manieren je de lerende organisatie in je werk kunt gebruiken. Als je dat lang genoeg volhoudt wordt dat een patroon, een gewoonte. De lerende organisatie zit dan ‘in het systeem’ van de organisatie. Om dit proces van verankeren te helpen, kun je managementsystemen, werkprocedures en HRM-instrumenten tegen het licht van de lerende organisatie houden en waar nodig aanpassen. En ook de businessplannen worden consequent vanuit de lerende organisatie ontwikkeld. Zo wordt de lerende organisatie integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Maak van medewerkers merkambassadeurs

Je eigen mensen zijn als geen ander in staat om de kracht van de lerende organisatie te vergroten. Daarom zetten steeds meer bedrijven hun medewerkers in als ambassadeurs. En gelijk hebben ze. Het is veel effectiever als vertrouwde collega’s vertellen waarom leren zo belangrijk is, hoe zij dat doen en hoe zij daarmee zichzelf ontwikkelen én bijdragen aan het succes van de organisatie. Zorg dus dat je kleine groepjes ambassadeurs krijgt binnen de organisatie en richt je stap voor stap op nieuwe ambassadeurs voor de lerende organisatie. De potentiële ambassadeurs worden het eerst geïnformeerd, geënthousiasmeerd en getraind en enthousiasmeren en trainen daarna zelf hun collega’s. Laat hen een duidelijk aanspreekpunt zijn binnen de organisatie. De medewerkers zelf zijn immers de motor van de lerende organisatie.

* Het fasenmodel voor internal branding is afkomstig van Business Openers