Investeren in compliance loont

Bedrijven nemen het niet zo nauw met compliance. Los van het ethische vraagstuk dat dit opwerpt, kost het geld en bezorgt het ondernemingen een slechte reputatie. Investeren in compliance is daarom geen overbodige luxe, en verdient zich bovendien terug.

Het is schokkend, maar veel meer bedrijven dan je denkt hebben hun integriteitsprocedures en de naleving daarvan niet op orde. Uit een internationale studie van Control Risks blijkt dat van de 300 onderzochte bedrijven 60% geen kliklijn of klokkenluidersregeling kent en apathisch reageert op de striktere anti-corruptie wetgeving van de laatste jaren. Weinigen hebben een procedure om nieuwe businesspartners te screenen en ook nemen veel bedrijven geen anti-omkopingsverplichtingen in hun contracten op.

Ook fraude en corruptie in Nederland

Het gaat bij de onderzoeken niet alleen om bedrijven uit opkomende markten. Ook Nederlandse bedrijven kunnen hun compliance verbeteren. De EMEIA Fraud Survey 2013 geeft bijvoorbeeld aan dat 23% van de Nederlandse respondenten denkt dat omkoping en corruptie wijdverbreid zijn in het Nederlandse bedrijfsleven.

Geen weggegooid geld

Frequent controleren op de naleving van compliance loont. Uit onderzoek van Ponemon Institute en Tripwire, onder voornamelijk Amerikaanse bedrijven, blijkt weliswaar dat compliance het nodige kost (ict, audits en controle op naleving, personeel, communicatie), maar non-compliance leidt volgens het rapport tot bijna drie keer hogere kosten. Goed opgeleide compliance professionals zijn hun salaris dus waard en een compliance bewuste organisatie heeft duidelijk een voorsprong.