Prikkelend: leren met al je zintuigen

Het is goed om tijdens het leerproces meerdere zintuigen te prikkelen. In je geheugen ontstaat dan een rijkere representatie van de leerstof, waardoor je deze beter en langer herinnert.

Laten we een voorbeeld geven. Een schriftelijke instructie kun je combineren met geluid of een wandeling/beweging waarbij je ook geuren ruikt. Door meerdere zintuigen te prikkelen wordt een herinnering beter opgeslagen.

Aanvullend

Ook biedt het gebruik van meerdere zintuigen de mogelijkheid om meer informatie binnen een bepaalde tijd te verwerken. Bijvoorbeeld als we willen dat mensen iets leren van een plaatje. Dan kunnen we het best tekst auditatief aanbieden. Het is makkelijker om te kijken en te luisteren dan om je aandacht gelijktijdig op twee visuele bronnen richten. Bij gesproken tekst kun je zowel naar het plaatje kijken als luisteren.

Spraak en handgebaren

In online leeroplossingen kun je gebruikmaken van verschillende zintuigen om te voorkomen dat aandacht verdeeld moet worden. Als je gebruikt maakt van een video van een persoon die iets uitlegt, kun je die persoon laten gebaren (mensen leren meer van de combinatie van spraak en handgebaren dan van spraak alleen). Bij een training over omgaan met agressief gedrag kan het toevoegen of laten ervaren van emotionele prikkels leiden tot betere leerresultaten.

Geen natuurgeluiden als je leert over auto’s

Let wel op dat de toegevoegde informatie (extra zintuigen) relevant is voor de taakuitvoering. Het heeft weinig zin als mensen iets over een auto moeten leren en je laat daarbij natuurgeluiden horen.

Deze situaties zijn een uitzondering

Er zijn twee situaties waarin je juist niet teveel zintuigen moet prikkelen. Als je een hele moeilijke taak moet volbrengen. Want dan leiden de andere zintuigelijke prikkels alleen maar af. En als je voor je werk een beroep moet doen op een zeer specifiek zintuig. Bijvoorbeeld: als iemand geluiden moet (leren) herkennen of als je iemand wilt leren luisteren. Laat beeld- of geurprikkelingen dan achterwege en geef iemand de kans om zich specifiek te richten op auditieve taken.

Leuk weetje

ZZp er in coffee corner aan het werk

Het geluid van geroezemoes helpt bij geconcentreerd werken of leren. Er is een speciale app ontworpen, Coffitivity, die achtergrondruis presenteert. De hersenen slaan deze ruis niet op als extra informatie, maar registreren die alleen als een comfortabel achtergrongeluid bij het leren. Waarom dit zo is, is nog niet bekend. Het kan een sociaal aspect zijn; het idee dat je gezellig werkt in een koffiehuis. Of misschien voorkomt het geroezemoes juist afleiding doordat de constante achtergrondruis ervoor zorgt dat je niet wordt afgeleid door andere zaken. Hoe dan ook, het werkt. Download de app Coffitivity om het zelf te proberen!