Mooc’s maken: de successen van TU Delft

Een mooc ontwikkelen doe je niet zomaar. Het kostte de TU Delft bloed, zweet en tranen. Maar het resultaat mag er zijn: 21.000 studenten wereldwijd begonnen aan de massive open online course over zonne-energie. Leer van Delft.

Dr. Arno Smets ontwikkelde de mooc vorig jaar. Hij was er vier maanden lang, zeven dagen per week mee bezig, zo blijkt uit een interview van universiteitsmagazine Delta met de hoogleraar. Met opnames van de collegefilmpjes alleen ben je er nog niet. Vijf lessen voor het ontwikkelen van een succesvolle mooc:

1. Bepaal je doelen en weet wie je studenten zijn
Waarom en voor wie maak je de mooc? De TU Delft wilde kennis gratis toegankelijk maken voor een groot internationaal publiek. En wilde ook weten wie de wetenschappers in spé zijn. Omdat mooc’s zo massaal zijn is er niet veel ruimte voor persoonlijk contact. Om er toch achter te komen wie de studenten waren en wat hen bezighield vroeg Smets hen om een youtube filmpje te maken van hun eigen zonnecelsysteem. Dit leverde de universiteit een schat aan informatie op van installaties wereldwijd.

2. Leg het leerproces bij de studenten zelf
Delft onderschatte naar eigen zeggen de interactie met de studenten. De eerste week van de mooc kwamen er duizenden vragen en boodschappen. Smets kon deze stroom niet goed handelen. Hij besloot daarop de informatie op het begeleidende platform beter te structureren en motiveerde studenten om zoveel mogelijk elkaars vragen te beantwoorden. Zo leerden studenten van elkaar en ontstond een zelfwerkende community.

3. Zorg voor communicatiemomenten voor, tijdens en na de mooc
De mooc alleen online afspelen werkt niet. De course moet begeleid worden. Smets maakte een introductie- en wervingsfilmpje om mensen voor de mooc te interesseren. Ook zorgde hij voor filmpjes met feedback op het huiswerk of het forum. Na afloop werd gemeld dat de TU Delft nu over de grootste collectie foto’s en filmpjes van installaties voor zonnecelenergie ter wereld beschikt.

4. Zet je mooc in als marketinginstrument
Een mooc ontwikkelen is een tijdrovende en kostbare zaak. Zorg dat je er maximaal effect en rendement uithaalt. Delft gebruikte de gratis course om exposure te krijgen en te laten zien dat de universiteit een autoriteit is op het gebied van zonne-energie. Daarnaast zette de onderwijsinstelling de course in om toptalent te werven. De beste twee deelnemers aan de solar-mooc mochten bijvoorbeeld een week onderzoek doen in het lab van de TU. Ook probeerde Delft met de gratis mooc deelnemers te interesseren voor andere, betaalde cursussen.

5. Geef de mooc een plek in het reguliere leertraject
Het is zonde om een mooc te maken voor eenmalig gebruik. Na een pilot kun je ‘m opnemen in het reguliere leertraject. Delft doet dat met de solar-mooc ook.

En hoe liep het af in Delft?

Smets’ mooc over solar energy kostte de TU ongeveer een ton. De mooc trok 56.000 geïnteresseerden van wie er uiteindelijk 21 duizend begonnen en een kleine drieduizend een certificaat behaalden. Smets vindt het een groot succes. De afgelopen jaren behaalden gemiddeld vijftig studenten het examen. Dit zou betekenen dat er door die ene mooc zestig jaar werk is verricht, aldus Smets.

Bron: Moocs maken, Delta, 2014