De ROI van informeel leren meten: kan dat?

Bij een formele training kun je het rendement meten. Maar hoe meet je wat informeel leren opbrengt? Dat lijkt een lastige. Toch loont het om te kijken wat informeel leren je organisatie oplevert. Breid je leerstrategie uit met prestatiedoelen en je kunt gaan meten.

Veel organisaties meten het rendement van leren (nog) niet. En als zij zich wel bezighouden met de ROI van (online) leren dan meten zij meestal alleen of mensen tevreden zijn over de training (niveau 1 uit Kirckpatrick’s pyramide van Leren en Presteren). Als organisaties het al moeilijk vinden om formeel leren te meten, dan weten ze vaak helemaal niet hoe ze het rendement van informeel leren kunnen bepalen.

Toch is dat eigenlijk niet zo moeilijk.

Het belang van informeel leren

Learning specialisten weten hoe belangrijk informeel leren is. De leerrententie bij klassikale trainingen is laag. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers tot wel 90% van het geleerde uit deze training snel weer vergeten. De retentie bij e-learning ligt hoger, maar zelfs dan. Het echte leren komt tot stand in de werkomgeving zelf. Daarom is het 70:20:10 gedachtengoed zo belangrijk. In het kort komt de theorie op het volgende neer: je leert het meest van doen in de praktijk: 70%. Daarnaast leer je 20% van collega’s en door je netwerk en 10% via training. Wat je ook aan training aanbiedt, mensen leren het meest on the job. Organisaties doen er goed aan om dit te erkennen en informeel leren binnen hun bedrijf te faciliteren.

Blended learning

Dit betekent overigens niet dat formeel leren niet meer nodig is. Formele leerkaders zijn cruciaal om de leerontwikkelingen binnen de organisatie aan te jagen en te sturen. En je kunt ook best wat meer tijd dan die 10% aan formeel leren besteden (lees dit interview over 70-20-10 met onze onderwijsprofessor Fred Paas maar eens). Feit blijft dat het goed is om informeel leren binnen je organisatie te stimuleren. Bij TinQwise adviseren we graag over blended learning. Dit is een mix van formeel trainen en learning on the job, waarbij de twee in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken. Daarbij mixen we ook de vorm: je leert zowel online als offline.

ROI van informeel leren

In vier stappen naar de ROI van informeel leren

Terug naar de ROI van informeel leren. Hoe meet je wat het oplevert? De Brandon Hall Group deed hier in 2015 onderzoek naar.

Stap 1. De basis
Meet zaken als hoeveel mensen namen deel aan het leerprogramma, welke tools gebruikten zij, vonden zij het nuttig en leuk, hoe presteerden zij tijdens opdrachten of assessments na hun leertraject?

Stap 2. Meet prestaties
Voeren mensen hun werkzaamheden beter uit na het leerprogramma? Zijn zij sneller en beter in hun werk sinds de organisatie informeel leren stimuleert en faciliteert?

Stap 3. Specifieke metrics voor informeel leren
Er zijn specifieke zaken die je kunt meten voor informeel leren. Bijvoorbeeld: welke learners doen het meest actief mee? Waarom? Tot wie wenden learners zich binnen de organisatie? Welke content wordt het meest gedeeld? Naar wat voor informatie zijn mensen op zoek? Hoeveel trainingsuren krijgen medewerkers per jaar? Deze metrics geven een bedrijf inzicht in hoe medewerkers informele tools gebruiken om te leren en hoe effectief ze daarin zijn.

Stap 4. Koppel leren aan bedrijfsdoelen
Als je nog geen meetsystematiek hebt voor formeel leren, zorg daar dan eerst voor. Denk daarbij aan het verbinden van je indicatoren met bedrijfsdoelen. Heb je bijvoorbeeld grip op hoe leren binnen je organisatie plaatsvindt? Wat is bij jullie de 70-20-10 verhouding en hoe zit het met offline en online leren? Hoeveel uren krijgen mensen per jaar om te leren? Leg je verbanden tussen iemands leren en zijn individuele prestaties? Koppel je de leermogelijkheden binnen de organisatie aan algehele productiviteit?

Leren als strategie

Als mensen beter en sneller leren zie je dat niet alleen terug in de leerresultaten van je bedrijf, maar ook in de individuele prestaties van je mensen en uiteindelijk in de bedrijfsresultaten. Door leren strategisch in te zetten en ook te meten, kun je ervoor zorgen dat jouw organisatie beter presteert.

Wat doet TinQwise voor je?

Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk leren binnen het eigen werk. Dit betekent ook dat coaching en begeleiding vooral op en rond het werk moeten plaatsvinden. Binnen de 70:20:10 filosofie zijn collega’s, sociale netwerken en leidinggevenden cruciaal voor het slagen van een leerproces. TinQwise denkt mee over het hele leerproces. Wij bekijken ook hoe met behulp van formeel en informeel leren
gedragsverandering en gedragsbevestiging op langere termijn tot stand kunnen komen.

Wil je hierover vrijblijvend met ons sparren? Neem contact op met Oscar van der Horst, accountmanager. Mail: oscar@tinqwise.nl, Tel: 06 86 810192.

Meer weten?

Measuring the ROI of informal learning, Brandon Hall Group en Docebo, 2015.
Het rendement van informeel leren zichtbaar maken, Tijdschrift voor ontwikkeling in organisaties, TvOO, Jolanda Botke en Bert de Laat, december 2013.
E-dossier 70:20:10 Het nieuwe leren, TinQwise
E-dossier Strategic learning management, TinQwise