Subscription learning: de kracht van herhaling

Leren doen we nog maar al te vaak via het cursusmodel. Dit model gaat uit van een bepaalde hoeveelheid lesstof die we binnen een zeker tijdsbestek tot ons nemen. Dr. Will Thalheimer pleit voor een andere benadering. Met ‘Subscription Learning’ maak je van leren een continu proces. Je neemt in feite een abonnement op kennisbronnen die je constant op de hoogte houden.

Thalheimer is bekend van The learning landscape waarin hij het belang uitlegt van learning on the job en de manieren waarop we invloed kunnen uitoefenen op leren. Herhaling is volgens hem de belangrijkste factor voor succesvol leren. Bij een klassieke cursus verlies je kennis als je die kennis gedurende een bepaalde tijd opdoet maar daarna niet meer gebruikt. Thalheimer verwijst hier naar de Vergeetcurve van Ebbinghaus.

Vlieguren maken

Bij Subscription Learning gaat het om het consumeren van kleine leereenheden die elkaar gedeeltelijk overlappen en onderling met elkaar verbonden zijn. Hierbij zijn twee zaken van cruciaal belang: herhaling en de tijd die je tussen herhalingen moet laten.

Herhaling zorgt voor leereffect, competentie en routine. Je hebt vlieguren nodig, of het nu om complexe kennis of vaardigheden gaat.

Effectieve leertrajecten zorgen dat kennis en vaardigheden worden herhaald met de juiste onderlinge verbinding en de juiste afstand in tijd. Hoe langer de tijd tussen de herhalingen hoe groter het leereffect, aldus Thalheimer.

Prikkelen met pushberichten

Je kunt learners blijven prikkelen door hen via digitale nieuwsbrieven of pushberichten op telefoon of ipad nieuwe lesstof aan te bieden. Ook zijn er volgens Thalheimer tools beschikbaar waarmee je kunt instellen wanneer nieuwe leerprikkels toegediend moeten worden. Een voorbeeld is www.memrise.com

Meer lezen over nieuwe leermethoden? Volg Will Thalheimer op zijn blog www.willatworklearning.com