Tijdelijke medewerkers: opleiden of niet?

Hoe zorg je dat tijdelijke medewerkers snel zijn ingewerkt en in die korte tijd dat ze bij je werken effectief kunnen meedraaien? Onze opdrachtgevers zeggen: Keep it simple and stupid.

Wanneer is iemand eigenlijk een tijdelijke medewerker? Dat blijkt heel verschillend. Bij sommige bedrijven werken tijdelijke medewerkers maximaal drie jaar (de termijn waarbij je nog geen vast contract hoeft te geven). Andere bedrijven schakelen deze medewerkers juist in voor de duur van drie maanden. Tijdelijk personeel is dus een ruim begrip. Bovendien hebben bedrijven tegenwoordig vaak veel verloop (rond de 30%). Op die manier is bijna iedereen een tijdelijke medewerker.

KISS
De meeste bedrijven die wij spreken, vinden een inwerktraject voor tijdelijk personeel hoe dan ook belangrijk. Dat kan een sneller inwerktraject zijn dan voor reguliere medewerkers. En nog belangrijker: het mag zo simpel mogelijk. Er gaat nu vaak te veel aandacht uit naar strategie, kernwaarden en meerjarenplannen. Het KISS-principe – Keep it simple and stupid – kan dit verhelpen. Deze drie vuistregels helpen je een eind op weg:

1. Wat moet je doen en hoe kan het beter?
Dat is de centrale vraag. Uitgebreide voorlichting over de organisatie is niet nodig voor tijdelijk personeel. Informatie over normen en waarden alleen tot op zekere hoogte. Het draait in feite om: wat moet je doen, hoe doe je dat, hoe ging het en hoe kan het beter?

2. Gebruik een bestaand opleidingstraject
Tijdelijke collega’s kunnen een deel van het opleidingstraject voor vaste medewerkers volgen. Zo hoef je voor hen geen apart inwerktraject op te zetten.

3. Een statement is leuk en blijft goed hangen
Zorg dat ook tijdelijke medewerkers weten waar je organisatie voor staat en wat je van hen verwacht. Dit kun je doen met een statement die je door de tijdelijke medewerker laat ondertekenen. Dit zorgt voor binding met het bedrijf en ook dat je elkaar op zaken kunt aanspreken, ook al werkt iemand maar kort bij je bedrijf. Bekijk bijvoorbeeld de statement van TinQwise eens, wij noemen het ons samenwerkingsmanifest.

Dit artikel is een samenvatting van ons verslag van de TinQtafel over het opleiden van tijdelijk personeel.