Versterk je organisatie met leader led learning

Volgens onderzoekers van Harvard University transformeert de lerende organisatie in een teaching organisation. Leiders zijn in deze organisatie zowel ambassadeur als trainer. Zij betrekken hun medewerkers actief bij het creëren, delen, aanscherpen en uitbreiden van kennis en competenties. Daarbij vertonen zij het juiste voorbeeldgedrag en motiveren zij mensen met hun enthousiasme en expertise om actief bij te dragen aan de lerende organisatie.

Ook een teaching organisatie worden? Met deze vijf tips schep je het kader.

1. Zorg dat een leider kennis kan delen

Het is belangrijk dat leiders de organisatie goed kennen en toegang hebben tot cruciale informatie. Aan hen de taak om kennis over producten, diensten, distributiekanalen, marktdynamiek en bedrijfsvoering te combineren en deze over te brengen aan hun medewerkers.

2. Geef leiders de ruimte om een mentor te zijn voor anderen

Leiders kunnen hun eigen levens-, werk- en ontwikkelervaringen informeel doorgeven aan hun team en hun mensen voorzien van informatie die direct relevant is voor de uitvoering van hun werkzaamheden en hun persoonlijke groei. Waardeer dit mentorschap en moedig leiders aan om gebruik te maken van informele coachingsmomenten.

3. Laat leiders deelnemen aan train-de-trainer-sessies

Niet iedereen is van nature een trainer of coach. Geef leiders handvatten en feedback en koppel onervaren trainers aan collega’s die al coach- of trainingservaring hebben.

4. Creëer gemakkelijk te gebruiken trainingsmateriaal

Voorzie leiders van trainingscontent, coachingsrichtlijnen en best practices rond de belangrijkste bedrijfswaarden en prioriteiten.

5. Doe aan verwachtingenmanagement

Zorg dat leiders in je organisatie weten wat je van ze verwacht. En vergeet niet te vertellen welke voordelen leader-led-learning voor hen heeft. Ze ontplooien hun leiderschapskwaliteiten, leren zelf ook en de resultaten van hun team verbeteren.

Effectief

Leader led learning is effectief omdat het om informeel leren gaat. Dat heeft vaak meer impact dan een formeel leertraject en bespaart bovendien tijd en geld. Tegenwoordig hebben medewerkers steeds minder ruimte om formele trainingen bij te wonen. Learning-on-the-job biedt een snelle en effectieve manier om nieuwe informatie direct toe te passen in dagelijkse werkzaamheden. Mensen leren hierdoor sneller en vinden het bovendien prettig om te leren van collega’s waar zij tegenop kijken.

Leiders weten het best hoe medewerkers hun kennis kunnen vergroten en hun werk beter kunnen doen. Als zij hun mensen op het juiste moment van de juiste informatie en feedback voorzien, presteren hun medewerkers beter. En dat is van onschatbare waarde voor de organisatie.

Meer weten?

Bron voor dit e-dossier is het document over leader led development van Harvard Business Publishing, 2010
In ons e-dossier 70-20-10 lees je meer over de kracht van informeel leren.