Vijf tips om 70:20:10 te implementeren

Effectieve organisaties voorzien mensen van de juiste informatie en middelen op het juiste moment via het juiste kanaal. Werken is leren, zegt de 70:20:10 filosofie. Lees hoe jouw organisatie succesvol met 70:20:10 aan de slag gaat.

 

1. Creëer een community of practice
Social learning, netwerk, community building etc. Leren van anderen is effectief. Zorg voor social learning, creëren een netwerk en laat mensen zelf bijdragen aan de leercommunity en actief hun kennis en ervaring delen.

 

2. Bied mensen ervaringen
Mensen leren het best van hun werk en van anderen. Zorg in je leertraject voor real life ervaringen. Laat werknemers binnen een collegiaal netwerk nieuwe ervaringen opdoen. Geef ze de gelegenheid om te oefenen met andere rollen en ander werk. Creëer een leergilde en laat mensen elkaar vooral begeleiden en coachen.

 

3. Ondersteun de 70 met goede (online) just-in-time training
Zet formeel leren (de 10) effectief in om het informele, ervaringsgerichte leren te ondersteunen. Maak gebruik van uitgekiende leerinterventies en doe dit op het moment dat iemand het nodig heeft om iets te leren (just-in-time). Hoogleraar Fred Paas is van mening dat je de 70 moet aansturen met de 10/20, wil je leertraject effectief zijn. Lees zijn visie.

 

4. Inspireer en reflecteer
Reflecteer op praktijkvoorbeelden en aanpak. Doe aan storytelling, laat medewerkers bloggen en vragen beantwoorden in een community, evalueer persoonlijke leerresultaten en stuur bij.

 

5. Zorg voor supervisie
Laat mensen weten wat je van hen verwacht en waarom. Bepaal, samen met hen, de leerresultaten. Managers kunnen een goede context creëren voor de lerende, zij kunnen mensen aanspreken op gedrag en bijsturen. Verder is het goed als zij zich ervan bewust zijn dat elk project dat zij in gang zetten voor hun team een leerervaring biedt.

 

TinQwise
> Wij hebben een duidelijke visie op eigentijds leren met blended learning en 70:20:10 als uitgangspunt. Lees het artikel van Paul Vossen, creatief bij TinQwise.
> We ontwikkelen leervormen en -trajecten op maat
> We adviseren over en ondersteunen de implementatie van 70:20:10 in organisaties

 

Bronnen:
http://www.internettime.com/70-20-10/
http://ngolearning.com.au/702010-how-can-i-do-it/
https://www.702010forum.com